Опорні плани-конспекти з АЛГЕБРИ 8 кл. РЕСУРС: fizmat.7mile.net

 

Тема 1. Раціональні вирази

1.     Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних.

2.       Раціональні вирази. Допустимі значення змінних.

3.       Основна властивість дробу. Скорочення дробів.

4.       Основна властивість дробу. Скорочення дробів.

5.       Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

6.       Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

7.       Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.

8.       Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.

9.       Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.

10.   Підсумковий урок.

Тема 2. Множення і ділення раціональних дробів

11.  Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів.

12.   Множення дробів. Піднесення дробу до степеня.

13.  Множення дробів. Піднесення дробу до степеня. Розв’язування вправ.

14.  Розв’язування вправ на множення дробів. Піднесення дробу до степеня.

15.   Ділення дробів.

16.   Ділення дробів. Розв’язування вправ.

17.  Тотожні перетворення раціональних виразів.

18.  Тотожні перетворення раціональних виразів.

19.   Тотожні перетворення раціональних виразів. Розв’язування вправ.

20.   Раціональні рівняння. Розв'язування раціональних рівнянь.

21.   Раціональні рівняння. Розв'язування раціональних рівнянь.

22.   Підсумковий урок з теми «Множення і ділення раціональних дробів».

23.   Тематична контрольна робота № 2.

 

Тема 3. Степінь з від'ємним цілим показником. Стандартний вигляд числа

24.  Означення степеня з цілим від'ємним показником.

25.   Властивості степеня з цілим від'ємним показником.

26.   Властивості степеня з цілим від'ємним показником. Розв’язування вправ.

27.   Стандартний вигляд числа.

28.   Стандартний вигляд числа. Розв’язування вправ.

29.   Функція , її властивості і графік.

30.  Функція , її властивості і графік. Розв’язування вправ.

31.  Підсумковий урок з теми «Степінь з від'ємним цілим показником. Стандартний вигляд числа».

32.   Тематична контрольна робота № 3.

Тема 4. Арифметичний квадратний корінь з числа та його властивості. Перетворення ірраціональних виразів

33.  Функція у = х2її властивості, графік.

34.   Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь.

35.   Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь. Розв’язування вправ.

36.   Рівняння х2 = а. Основна тотожність квадратного кореня.

37.   Раціональні числа, ірраціональні числа, дійсні числа, числові множини, етапи розвитку числа.

38.   Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу.

39.   Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня.

40.   Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня. Розв’язування вправ.

41.   Винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня.

42.   Тотожні перетворення виразів, що містять квадратний корінь.

43.  Тотожні перетворення виразів, що містять квадратний корінь. Розв’язування вправ.

44.  Функція , її властивості і графік.

45.   Підсумковий урок з теми «Арифметичний квадратний корінь з числа та його властивості. Перетворення ірраціональних виразів».

46.   Тематична контрольна робота № 4 з теми «Арифметичний квадратний корінь з числа та його властивості. Тотожні перетворення ірраціональних виразів».

Тема 5. Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта

47.  Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв'язування.

48.   Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв'язування.

49.   Формула коренів квадратного рівняння.

50.   Формула коренів квадратного рівняння. Розв’язування вправ.

51.   Теорема Вієта.

52.   Теорема Вієта. Розв’язування вправ.

53.   Теорема Вієта. Розв’язування вправ.

54.   Підсумковий урок з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта».

55.   Тематична контрольна робота № 5 з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта».

 

Тема 6. Квадратний тричлен. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь та їх використання для розв'язування текстових задач

56.  Квадратний тричлен та його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.

57.   Квадратний тричлен та його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.

58.   Рівняння, що зводяться до квадратних.

59.   Рівняння, що зводяться до квадратних.

60.   Розв'язування задач.

61.   Розв'язування задач.

62.   Розв'язування задач.

63.  Підсумковий урок з теми «Квадратний тричлен. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь та їх використання для розв'язування текстових задач».

64.  Тематична контрольна робота з теми «Квадратний тричлен. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь, та їх використання для розв'язування текстових задач».

65.   Тематична контрольна робота з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу за курс алгебри 8 класу».

 

Тестові завдання:

66.   Тестове завдання № 1 Раціональні дроби.

67.   Тестове завдання № 4  Квадратні рівняння.

68.   Тестове завдання 2 Квадратні корені.

69.  Тестове завдання № 3 Степінь з цілим від’ємним показником.

 

Шаноні колеги! Рекомендуємо Вам:

опорні плани-конспекти, контрольні роботи, блок-схеми до уроків з алгебри, геометрії, фізики, електротехніки та основ енергоефективності. (деякі з них в стані розробки).

Математика 5 кл. Математика 6 кл.

Економіка Біологія Лекції БЖД Політологія Педагогіка Основи енергоефективності

Розв'язники (розв'язки та пояснення) до задачників із фізики:

№ 1 І. Є. Іродов

№ 2 А. Г. Чертова    А. А. Воробйова

 

Рекомендований контент:

Щоб забезпечити вам кращий онлайн-досвід, цей веб-сайт використовує файли cookie.

Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтесь на наше використання файлів cookie Детальніше про cookies

РЕСУРС: fizmat.7mile.net