Опорні плани-конспекти з алгебри 9 кл.

РЕСУРС: fizmat.7mile.net

Оберіть розділ та тему конспекту

1.   Числові нерівності. Доведення числових нерівностей.

2.       Числові нерівності. Доведення числових нерівностей. Розв’язування вправ.

3.       Основні властивості числових нерівностей.

4.       Основні властивості числових нерівностей. Розв’язування вправ.

5.       Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу.

6.       Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу.

7.       Розв'язування вправ. Підсумковий урок.

8.       Тематична контрольна робота № 1.

9.       Нерівність з однією змінною. Система та сукупність нерівностей з однією змінною.

10.   Числові проміжки. Переріз і об'єднання проміжків.

11.   Лінійні нерівності з однією змінною.

12.   Лінійні нерівності з однією змінною. Розв’язування вправ.

13.   Розв'язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною.

14.   Розв'язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною.

15.   Підсумковий урок.

16.   Тематична контрольна робота № 2.

17.   Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції.

18.   Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції. Розв’язування вправ.

19.   Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції. Розв’язування прав.

20.   Найпростіші перетворення графіків функцій.

21.   Найпростіші перетворення графіків функцій. Розв’язування вправ.

22.   Квадратична функція, її властивості та графік.

23.   Квадратична функція, її властивості та графік. Закріплення знань.

24.   Квадратна нерівність. Розв'язування квадратних нерівностей.

25.   Розв'язування квадратних нерівностей.

26.   Підсумковий урок з теми «Функції. Властивості функції. Функція у = ах2 + bх + с. Розв'язування квадратних нерів­ностей».

27.   Тематична контрольна робота № 3.

28.   Графік рівняння з двома змінними.

29.   Системи рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб розв'язування систем рівнянь з двома змінними.

30.   Розв'язування систем рівнянь з двома змінними графічним способом.

31.   Розв'язування систем рівнянь з двома змінними.

32.   Розв'язування систем рівнянь з двома змінними. Розв’язування вправ.

33.   Розв'язування систем рівнянь з двома змінними. Розв’язування вправ.

34.   Розв'язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними.

35.   Формування вмінь розв'язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними.

36.   Закріплення знань розв'язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними.

37.   Підсумковий урок з теми «Системи рівнянь з двома змінними».

38.   Тематична контрольна робота № 4 з теми «Системи рівнянь з двома змінними».

39.   Математичне моделювання.

40.   Математичне моделювання. Розв’язування вправ.

41.   Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків.

42.   Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків. Розв’язування вправ.

43.   Випадкова подія. Ймовірність випадкової події.

44.   Закріплення знань з теми Випадкова подія. Ймовірність випадкової події.

45.   Статистичні дані. Способи подання даних.

46.   Характеристики варіаційних рядів. Середні величини. Мода, медіана вибірки.

47.   Підсумковий урок з теми «Елементи прикладної математики».

48.   Тематична контрольна робота № 5 «Елементи прикладної математики».

49.   Числові послідовності. Властивості числових послідовностей.

50.   Арифметична прогресія. Формула п-го члена арифметичної прогресії.

51.   Закріплення знань про арифметичну прогресію. Формула п-го члена арифметичної прогресії.

52.   Сума перших п членів арифметичної прогресії.

53.   Закріплення знань про суму перших п членів арифметичної прогресії.

54.   Геометрична прогресія.

55.   Геометрична прогресія. Формула п-го члена геометричної прогресії.

56.   Сума перших п членів геометричної прогресії.

57.   Закріплення знань про суму перших п членів геометричної прогресії.

58.   Нескінченна геометрична прогресія (| q | < 1) та її сума.

59.   Підсумковий урок з теми «Числові послідовності».

Тематична контрольна робота № 6

60.   Числові та лінійні нерівності.

61.   Лінійні нерівності та їхні системи.

62.   Функції та їхні властивості. Квадратична функція.

63.   Нерівності з однією змінною.

64.   Системи рівнянь з двома змінними.

65.   Числові послідовності.

66.   Прикладна математика, тест.

67.   Тематична контрольна робота № 7 з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу за курс алгебри 9 класу».

68.   Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розв'язування цікавих задач.

Шаноні колеги! Рекомендуємо Вам:

опорні плани-конспекти, контрольні роботи, блок-схеми до уроків з алгебри, геометрії, фізики, електротехніки та основ енергоефективності. (деякі з них в стані розробки).

Економіка Біологія Лекції БЖД Політологія Педагогіка Основи енергоефективності

Розв'язники (розв'язки та пояснення) до задачників із фізики:

Корисні посилання:
Лекції, конспекти, семінари, посібники та все необхідне для підготовки до іспиту на сайті lectures.7mile.net

Лекції з електротехніки та електроніки

Основи енергоефективності

Математичний аналіз, теорія і приклади

Конструктивні задачі з геометрі

Фізика (теорія)

Анімації з фізики

Рекомендований контент:

Щоб забезпечити вам кращий онлайн-досвід, цей веб-сайт використовує файли cookie.

Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтесь на наше використання файлів cookie Детальніше про cookies

РЕСУРС: fizmat.7mile.net