Константа

Позначення

Числове значення

Гравітаційна стала

G

 

 

Швидкість світла у вакуумі

c

 

 

Число Авогадро

NA

 

 

Універсальна газова стала

R

 

 

Стала Больцмана

k

 

 

Заряд електрона

e

 

 

Маса спокою електрона

me

 

 

Маса спокою протона

mp

 

 

Маса спокою нейтрона

mn

 

 

Електрична стала

ε0

 

 

Магнітна стала

μ0

 

 

Стала Стефана-Больцмана

σ

 

 

Стала Планка

h

 

 

Стала Дірака

 

 

Перша стала випромінювання

Друга стала випромінювання

Стала в законі зміщення Віна

b

Комптонівська довжина хвилі для електрона

Комптонівська довжина хвилі для протона

Комптонівська довжина хвилі для нейтрона

Радіус першої борівської орбіти

https://fizmat.7mile.net/fizika/konstanti.htm