Щоб зарядити провідник, треба виконати роботу проти кулонівських сил електростатичного відштовхування між однойменно зарядженими частинками. Так, для збільшення заряду на dq слід виконати роботу:

, але , тобто .

Отже, повна робота при електризації провідника від потенціалу 0 до потенціалу φ дорівнює:

.

За законом збереження енергії, робота з електризації йде на збільшення енергії зарядженого провідника, а отже − є енергією електростатичного поля навколо провідника.

Енергія електричного поля для конденсатора може бути обрахована з останньої формули:

 

Враховуючи, що , а значить, , маємо .

Але S·d=V − об’єм поля між пластинами конденсатора.

Густина енергії − енергія, яка припадає на одиницю об’єму, тобто .

Знаючи об’ємну густину енергії ωЕ , можна визначити загальну енергію довільного електростатичного поля. Так, якщо поле неоднорідне, то його можна розділити на нескінченно малі об’єми, в межах яких поле − однорідне. Тоді повна енергія електростатичного поля в довільному об’ємі V: