Плазма – це частково або повністю іонізованний газ, в якому густина позитивних і негативних зарядів практично однакова. Таким чином, плазма в цілому є електрично нейтральною системою.

   Кількісною характеристикою плазми є ступінь іонізації. Ступенем іонізації плазми називають відношення об'ємної концентрації заряджених частинок до загальної об’ємної концентрації частинок. Залежно від ступеня іонізації плазма підрозділяється на слабко іонізовану (складає частки відсотків), частково іонізовану ( порядка декількох відсотків) і повністю іонізовану (близька до 100%). Слабо іонізованою плазмою в природних умовах є верхні шари атмосфери – іоносфера. Сонце, гарячі зірки і деякі міжзоряні хмари – це повністю іонізована плазма, яка утворюється при високій температурі.

   Середні енергії різних типів частинок, що утворюють плазму, можуть значно відрізнятися одна від одної. Тому плазму не можна охарактеризувати одним значенням температури, розрізняють: електронну температуру, іонну температуру (або іонні температури, якщо в плазмі є іони декількох сортів) і температуру нейтральних атомів (нейтральної компоненти). Подібна плазма називається неізотермічною, на відміну від ізотермічної плазми, в якій температури всіх компонентів однакові.

   Плазма також розділяється на високотемпературну (Т > 106108 0C) і низькотемпературну  (Т<105 0C ). Це умовне розділення повязане з особливою густиною високотемпературної плазми у зв’язку з проблемою здійснення керованого термоядерного синтезу.

   Плазма володіє рядом специфічних властивостей, що дозволяє розглядати її як особливий четвертий стан речовини.

   Через велику рухливість заряджені частинки плазми легко переміщаються під дією електричних і магнітних полів. Тому будь-яке порушення електричної нейтральності окремих областей плазми, викликане скупченням частинок одного знаку заряду, швидко ліквідовується. Виникаючі електричні поля переміщають заряджені частинки до тих пір, поки електрична нейтральність не відновиться і електричне поле не стане рівним нулю. На відміну від нейтрального газу, між молекулами якого існують короткодіючі сили, між зарядженими частинками плазми діють кулонівські сили, що порівняно повільно зменшуються з відстанню. Кожна частинка взаємодіє відразу з великою кількістю навколишніх частинок. Завдяки цьому разом з хаотичним тепловим рухом частинки плазми можуть брати участь в різноманітних впорядкованих рухах. У плазмі легко збуджуються різного роду коливання і хвилі.

   Провідність плазми збільшується у міру зростання ступеня іонізації. При високій температурі повністю іонізована плазма за своєю провідністю наближається до надпровідників.

   Низькотемпературна плазма застосовується в газорозрядних джерелах світла – в трубках рекламних написів, що світяться, в лампах денного світла. Газорозрядну лампу використовують в багатьох приладах, наприклад, в газових лазерах – квантових джерелах світла.

   Високотемпературна плазма застосовується в магнітогідродинамічних генераторах.

   Нещодавно був створений новий прилад – плазмотрон. У плазмотроні створюються могутні струмені щільної низькотемпературної плазми, широко використовуваної в різних областях техніки: для різання і зварювання металів, буріння свердловин в твердих породах і т.д.