Якщо котушку індуктивності під’єднати до зовнішнього джерела ЕРС, то струм через її витки починає зростати від 0 до І. При цьому магнітний потік змінюється від о до Ф, перетинаючи витки котушки, а тому в ній індукується ЕРС самоіндукції, дія якої протилежна до ЕРС джерела. Це значить, що джерело виконує роботу проти ЕРС самоіндукції. Ця робота йде на створення магнітного поля, енергія якого дорівнює роботі сторонніх сил за час dt:

.

Оскільки, dФ=LdI, то dA=LIdI.

Інтегруючи від 0 до І одержимо енергію магнітного поля замкненого контура зі струмом:

  .

Аналогічно до енергії зарядженого конденсатора, яку розглядають як енергію електростатичного поля між його обкладинками, енергію, яка запасається в котушці індуктивності можна уявити, як енергію її магнітного поля.  Оскільки L залежить від магнітних властивостей середовища, де локалізоване магнітне поле, то й енергія магнітного поля також залежить як від величини струму, так і від властивостей навколишнього середовища. Енергія магнітного поля розподілена в усьому просторі, де локалізоване поле, тобто остання формула виражає повну енергію поля струму.

  

Об’ємну густину енергію магнітного поля обраховують для конкретного магнітного поля.

Напр., для поля, яке створюється всередині соленоїда розрахунок проводять так:

  , де n=N/l кількість витків соленоїда на одиницю довжини.

Тоді  , а оскільки

  .

Або, так як В=μ0Н, то  , а значить .