Мета уроку:    ознайомити учнів з ядерною моделлю атома; розкрити шляхи виходу із кризи класичної фізики.

Тип уроку:    урок вивчення нового матеріалу. 

Мета уроку:   ознайомити учнів з лінійчастими й молекулярними спектрами випромінювання.

Тип уроку:    урок вивчення нового матеріалу. 

Лабораторна робота № 6   «Спостереження суцільного й лінійчастого  спектрів речовини»

Мета уроку:    спостерігати суцільний і лінійчастий спектри випромінювання, досліджувати  порядок кольорів у спектрах.

Тип уроку:    урок контролю й оцінювання знань. 

Мета уроку:    пояснити явище люмінесценції на основі квантових уявлень про світло.

Тип уроку:     урок вивчення нового матеріалу. 

Завдання 1 (1,5 бала)

Лінійчастий спектр спостерігається під час світіння...:

А ...розпеченої речовини.

Б ...хімічно чистої речовини.

В ...речовини в газоподібному атомарному стані.

Г ...речовини в газоподібному стані під більшим тиском. 

Мета уроку:    ознайомити учнів з моделлю ядра атома й з історією відкриття протона й нейтрона.

Тип уроку:    комбінований урок. 

Мета уроку:   ознайомити учнів з новим видом взаємодії між частинками, що становлять ядро атома.
Тип уроку:    урок вивчення нового матеріалу. 
Мета уроку:    ознайомити учнів з ланцюговою ядерною реакцією й будовою ядерного реактора.
Тип уроку:    урок вивчення нового матеріалу.