Мета уроку:  ознайомити учнів з історією розвитку поглядів на природу світла.

Тип уроку:   урок вивчення нового матеріалу. 

Мета уроку:   ознайомити учнів із прямолінійним поширенням світла.

Тип уроку:   урок вивчення нового матеріалу. 

Мета уроку:    ознайомити учнів з особливістю поширення світла на границі двох середовищ, розказати їм про закони, яким підкоряється це явище.

Тип уроку:  урок вивчення нового матеріалу. 

Мета уроку:    ознайомити учнів із законом заломлення світла.

Тип уроку:    урок вивчення нового матеріалу. 

Мета уроку:    розповісти учням про лінзи, їхні фізичні властивості і характеристики; навчити учнів одержувати зображення в збиральній і розсіювальній лінзах.

Тип уроку:     урок вивчення нового матеріалу. 

Мета уроку:  ознайомити учнем з формулою тонкої лінзи; навчити їх розв'язувати задачі.

Тип уроку:   урок вивчення нового матеріалу. 

Мета уроку:   показати учням, у який спосіб дослідження оптичних явищ сприяло розвитку вмінь управляти ходом світлових променів і конструювати різні оптичні прилади.

Тип уроку:   урок вивчення нового матеріалу. 

Завдання 1 (1,5 бала)

Ясного дня сонячні відблиски на поверхні води є результатом... :

А) заломлення світла.

Б) прямолінійного поширення світла.

В) дзеркального відбиття світла.

Г) дифузійного відбиття світла.