Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання

Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів

Розв'язування задач з теми «Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів»

Розв'язування задач «Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів»

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри

Розв'язування задач з теми «Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри»

Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор

Розв'язування задач з теми «Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор»

Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

Розв’язування задач з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики». Підготовка до контрольної роботи

Атом і атомне ядро

Склад радіоактивного випромінювання

Радіоактивні перетворення атомних ядер

Закон радіоактивного розпаду

Експериментальне вивчення структури атома

Експериментальні методи реєстрації заряджених частинок

Ядерний реактор

Ядерна енергетика

Біологічна дія радіоактивних випромінювань

ЛР «Вивчення будови побутового дозиметра й проведення дозиметричних вимірів на місцевості»

Екологічні проблеми атомної енергетики

Боротьба за ліквідацію загрози ядерної війни

Узагальнюючий урок "Атомна фізика"

Тематичне оцінювання з теми: «Атомне ядро. Ядерна енергетика»

Фізична картина світу

Фізика та науково-технічний прогрес

В