Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі

Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук

Звук

Гучність звуку. Висота й тембр звуку

Механічні коливання

ЛР «Дослідження коливань маятників»

ЛР Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

Бланк до ЛР Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі

Шкала електромагнітних хвиль

Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку. Радіолокація

Розв’язування задач з теми «Механічні та електромагнітні хвилі». Підготовка до контрольної роботи

Захист навчальних проектів з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»