Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху

Розв'язування задач «Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху»

Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху

Розв'язування задач з теми «Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати»

Розв'язування задач з теми «Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати»

Розв'язування задач на тему «Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати»

СР «Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати»

Розв'язки СР з теми «Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати»

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

Другий закон Ньютона

Розв'язування задач з теми «Другий закон Ньютона»

Самостійна робота з теми «Закони Ньютона (І та ІІ)»

Відповіді до самостійної роботи з теми «Закони Ньютона (І та ІІ)»

Третій закон Ньютона

Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

Розв’язування задач «Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння»

Розв’язування задач на тему «Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння»

СР з теми «Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння»

Відповіді до самостійної роботи «Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння»

Рух тіла під дією сили тяжіння

Розв’язування задач за темою «Рух тіла під дією сили тяжіння»

Розв’язування задач «Рух тіла під дією сили тяжіння»

Самостійна робота з теми «Рух тіла під дією сили тяжіння»

Розв'язки до самостійної роботи з теми «Рух тіла під дією сили тяжіння»

Розв’язування задач за темою «Рух тіла під дією кількох сил»

Розв’язування задач на тему «Рух тіла під дією кількох сил»

Самостійна робота з теми «Рух тіла під дією кількох сил»

Відповіді до самостійної роботи з теми «Рух тіла під дією кількох сил»

Розв’язування задач з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження». Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження» ч1

Відповіді до контрольної роботи з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження» ч1

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

Розв'язування задач темою «Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу»

Розв'язування задач «Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу»

Самостійна робота з теми «Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу»

Відповіді до самостійної роботи «Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу»

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

Розв'язування задач темою «Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики»

Самостійна робота «Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики»

Відповіді до СР «Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики»

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

Розв’язування задач «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах»

Розв’язування задач на тему «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах»

Розв’язування задач за темою «Застосування законів збереження енергії та імпульсу»

Самостійна робота з теми «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах»

Відповіді до СР «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах»

Лабораторна робота Вивчення закону збереження механічної енергії

Бланк ЛР Вивчення закону збереження механічної енергії

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження

Розв’язування задач з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження». Підготовка до КР

КР з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження» ч2

Відповіді до КР «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Захист навчальних проектів з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Реактивний рух

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу

Розв'язування задач «За­кон збереження імпульсу»

Розв'язування задач на використання за­конів збереження енергії та імпульсу

Абсолютно пружний удар

ЛР «Дослідження пружного центрально­го удару двох тіл»