Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла

Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

Розв’язування задач за темою «Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення»

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

Розв’язування задач за темою «Відбивання світла. Закони відбивання світла. Плоске дзеркало»

ЛР Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

Бланк до ЛР Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла

Розв’язування задач за темою «Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла»

ЛР Дослідження заломлення світла

Бланк до ЛР Дослідження заломлення світла

Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів

Лінзи. Оптична сила лінзи

Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи

Розв’язування задач на тему «Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи»

Розв’язування задач за темою «Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи»

ЛР Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

Бланк ЛР Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція

Розв’язування задач з теми «Світлові явища». Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота з теми «Світлові явища», завдання

Розв'язки до контрольної роботи з теми «Світлові явища»

Захист навчальних проектів з теми «Світлові явища»