Молекулярна фізика – це розділ, який вивчає фізичні властивості і агрегатні стани речовин в залежності від їх молекулярної будови і сил взаємодії між молекулами. Вона базується на трьох основних положеннях:

– всі тіла складаються з молекул і атомів;

– молекули і атоми хаотично рухаються;

– між молекулами і атомами існують сили взаємодії.

Фізичний зміст термодинамічних параметрів. 

Першою сформульованою теорією молекулярної фізики була молекулярно-кінетична теорія. В основі її лежать слідуючи положення:

1) всі речовини складаються з атомів та молекул;

2) атоми та молекули знаходяться в безперервному хаотичному тепловому рухові;

3) атоми та молекули взаємодіють між собою.