Опорні плани-конспекти з геометрії 8 кл.

РЕСУРС: fizmat.7mile.net

ОБЕРІТЬ РОЗДІЛ

Чотирикутники

1. Чотирикутники.

2. Опуклі чотирикутники. Сума кутів чотирикутника.

3. Розв'язування задач.

4. Означення паралелограма. Властивості паралелограма.

5. Властивості паралелограма.

6. Теореми про ознаки паралелограма.

7. Розв'язування задач.

8. Прямокутник.

9. Ромб. Квадрат.

10. Розв'язування задач.

11. Підсумковий урок.

12. Тематична контрольна робота № 1.

Трапеція. Властивості трапеції.

13. Означення трапеції. Окремі види трапецій.

14. Окремі види трапецій та їх властивості.

15. Розв'язування задач. Окремі види трапецій.

16. Теорема Фалеса

17. Середня лінія трикутника.

18. Середня лінія трапеції.

19. Середня лінія. Розв'язування задач.

20. Градусна міра дуги. Вписаний кут.

21. Наслідки з теореми про вписаний кут. Розв'язування задач.

22. Вписані чотирикутники. Описані чотирикутники.

23. Підсумковий урок. Означення, ознаки та властивості трапеції, кутів у
колі. теорема Фалеса.

24. Тематична контрольна робота № 2.

Подібність трикутників. Теорема Піфагора

25. Узагальнена теорема Фалеса.

26. Означення подібних трикутників.

27. Означення подібних трикутників. Розв'язування задач.

28. Подібність трикутників за двома кутами.

29. Подібність трикутників за двома сторонами та кутом між ними.

30. Подібність трикутників за трьома сторонами.

31. Подібність трикутників за трьома сторонами. Розв'язування задач.

32. Ознаки подібності прямокутних трикутників. Пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику.

33. Розв'язування задач. Ознаки подібності прямокутних трикутників.
Пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику.

34. Теорема Піфагора.

35. Теорема, обернена до теореми Піфагора.

36. Перпендикуляр і похила. Розв'язування задач.

37. Застосування подібності: властивість бісектриси трикутника.

38. Метричні співвідношення в колі.

39. Метричні співвідношення в колі. Розв'язування задач.

40. Підсумковий урок. Подібність трикутників. Теорема Піфагора.

41. Тематична контрольна робота № 3.

Площі многокутників

42. Ламана і многокутник.

43. Сума кутів опуклого многокутника.

44. Поняття площі многокутника. Площа прямокутника.

45. Площа прямокутника. Площа паралелограма.

46. Площа прямокутника. Площа паралелограма. Розв'язування задач.

47. Площа трикутника.

48. Площа трапеції.

49. Площа трапеції. Розв'язування задач.

50. Відношення площ подібних трикутників.

51. Метод площ. Розв'язування задач.

52. Підсумковий урок. Поняття площі многокутників

53. Тематична контрольна робота.

Тригонометричні функції гострих кутів

54. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника.

55. Тригонометричні тотожності.

56. Тригонометричні тотожності. Розв'язування задач.

57. Формули доповнення. Значення тригонометричних функцій кутів 30°, 45°, 60° .

58. Формули доповнення. Значення тригонометричних функцій кутів 30°, 45°, 60°. Розв'язування задач

59. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника.

60. Розв'язування прямокутних трикутників.

61. Розв'язування прямокутних трикутників. Розв'язування задач.

62. Підсумковий урок. Тригонометричні функції.

63. Тематична контрольна робота № 5.

Тестові завдання

64. Тестове завдання 1.

65. Тестове завдання 2.

66. Тестове завдання 3.

67. Тестове завдання 4.

68. Тестове завдання 5.

69. Тестове завдання 6.

70. Тестове завдання 7.

71. Тестове завдання 8.

72. Тестове завдання 9.