Опорні плани-конспекти з ГЕОМЕТРІЇ 9 кл.

РЕСУРС: fizmat.7mile.net

Оберіть розділ та тему конспекту

 

1.     Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°.

2.     Тотожності sin2α + cos2α = 1; sin(180°- α) = sinα;

3.     Розв'язування вправ.

4.     Теорема косинусів.

5.     Наслідки теореми косинусів.

6.    Розв'язування задач.

7.    Теорема синусів.

8.     Розв'язування задач на застосування теореми синусів.

9.     Розв'язування вправ.

10. Основні задачі на розв'язування трикутників.

11. Застосування розв'язування трикутників у прикладних задачах.

12. Знаходження площі трикутника за двома сторонами і кутом між ними.

13. Формула Герона.

14. Знаходження площі трикутника за радіусом вписаного та описаного кіл.

15. Розв'язування задач.

16. Тематична контрольна робота № 1.

17. Правильні многокутники.

18. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників.

19. Побудова правильних многокутників.

20. Довжина кола і дуги кола.

21. Площа круга та його частин.

22. Тематична контрольна робота № 2.

23. Прямокутна система координат на площині.

24. Координати середини відрізка.

25. Відстань між двома точками із заданими координатами.

26. Розв'язування задач.

27. Рівняння кола.

28. Розв'язування вправ.

29. Рівняння прямої.

30. Розв'язування вправ.

31. Тематична контрольна робота № 3.

32. Узагальнення й систематизація матеріалу, вивченого в І семестрі.

33. Поняття про перетворення фігур.

34. Переміщення та його властивості. Рівні фігури.

35. Симетрія відносно точки.

36. Симетрія відносно прямої.

37. Поворот.

38. Паралельне перенесення.

39. Перетворення подібності та його властивості. Гомотетія.

40. Подібність фігур. Площі подібних фігур.

41. Розв'язування вправ.

42. Тематична контрольна робота № 4.

43. Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів.

44. Координати вектора.

45. Додавання векторів.

46. Віднімання векторів.

47. Розв'язування вправ.

48. Множення вектора на число.

49. Колінеарні вектори.

50. Скалярний добуток векторів.

51. Розв'язування вправ.

52. Тематична контрольна робота № 5.

53. Взаємне розміщення прямих у просторі.

54. Взаємне розміщення прямої та площини і площин у просторі.

55. Пряма призма. Площа поверхні та об'єм призми.

56. Піраміда. Площа поверхні та об'єм піраміди.

57. Циліндр. Площа поверхні та об'єм циліндра.

58. Конус. Площа поверхні та об'єм конуса.

59. Куля. Площа поверхні та об'єм кулі.

60. Тематична контрольна робота № 6.

61. Тематична контрольна робота № 7.

 

Шаноні колеги! Рекомендуємо Вам:

опорні плани-конспекти, контрольні роботи, блок-схеми до уроків з алгебри, геометрії, фізики, електротехніки та основ енергоефективності. (деякі з них в стані розробки).

Економіка Біологія Лекції БЖД Політологія Педагогіка Основи енергоефективності

 

 

Рекомендований контент:

Щоб забезпечити вам кращий онлайн-досвід, цей веб-сайт використовує файли cookie.

Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтесь на наше використання файлів cookie Детальніше про cookies

РЕСУРС: fizmat.7mile.net