Опорні плани-конспекти з інформатики 8 кл.

РЕСУРС: fizmat.7mile.net

1. Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики та ІКТ. Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень
2. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодування символів
3. Інструктаж з БЖД. Практична робота 1. Розв'язування задач на визначення довжини двійкового коду даних різних типів. Узагальнення і систематизація знань з теми.
4. Архітектура комп’ютера. Технічні характеристики складових комп’ютера. Інструктаж з БЖД. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу.
5. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Класифікація, загальна характеристика та ліцензування програмного забезпечення.
6. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. Проблеми сумісності програмного забезпечення. Класифікація та основні функції операційних систем
7. Системне та службове програмне забезпечення. Форматування носіїв даних. Архівування даних. Інструктаж з БЖД. Практична робота 3. Архівування та розархівування даних
8. Підсумковий узагальнюючий урок з теми «Апаратно- програмне забезпечення»
9. Формати файлів текстових документів. створення, редагування та форматування списків, таблиць, колонок у текстовому документі. Недруковані знаки.
10. Створення, редагування та форматування символів, формул, графічних об’єктів в текстовому документі
11. Стильове оформлення абзаців. Інструктаж з БЖД. Практична робота 4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів
12. Шаблони документів. Розділи. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Алгоритм опрацювання складного текстового документа.
13. Робота з кількома документами. Інструктаж з БЖД. Практична робота №5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків
14. Підсумково-узагальнюючий урок з теми "Опрацювання текстових даних"
15. Формати аудіо та відеофайлів, програмне забезпечення для опрацювання об'єктів мультимедіа. Засоби перетворення аудіо- та відео фрагментів
16. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів
17. Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами
18. Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті
19. Інструктаж з БЖД. Практична робота 6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
20. Узагальнення і систематизація знань з теми «Опрацювання об’єктів мультимедіа». Інструктаж з БЖД. Практична робота 7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.
21. Поняття мови програмування. Складові мови програмування
22. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування
23. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання
24. Запис програми засобами середовища програмування Використання вікон повідомлень. Інструктаж з БЖД. Практична робота № 8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.
25. Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом
26. Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування.
27. Елементи керування «напис» та «кнопка». Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі . Інструктаж з БЖД. Практична робота № 9. Створення програми з кнопками та написами.
28. Підсумково-узагальнюючий урок з теми "Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування»
29. Величини (змінні і константи), їхні властивості
30. Прості типи величин:числовий, логічний, символьний, рядковий
31. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список
32. Співвідношення типів даних та елементів для введення даних, зчитування даних з елементів введення
33. Величини числового, текстового та логічного типу, операції над ними
34. Алгоритми з повтореннями на опрацювання величин
35. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин
36. Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання
37. Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання. ІБЖД
38. Налагодження програм. Інструктаж з БЖД. Практична робота 11. «Налагодження готової програми»
39. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями для опрацювання величин
40. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженнями для опрацювання величин
41. Складання та виконання алгоритмів. Інструктаж з БЖД. Практична робота 12. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.
42. Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, еліпс
43. Відображення базових графічних примітивів – сектор, ламана
44. Налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування
45. Відображення рисунків із зовнішніх файлів
46. Відображення рисунків із зовнішніх файлів. Інструктаж з БЖД. Практична робота 13. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних
47. Узагальнення і систематизація знань з теми "Алгоритми роботи з об’єктами та величинами"
48. Підсумковий урок з теми "Алгоритми роботи з об’єктами та величинами"
49. Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок
50. Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці
51. Призначення й використання математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора
52. Умовне форматування. Інструктаж з БЖД. Практична робота 14. Розв’язування задач на обчислення
53. Інструктаж з БЖД. Практична робота 15. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування
54. Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми
55. Упорядковування даних у таблицях
56. Автоматичні та розширені фільтри. Проміжні підсумки
57. Упорядковування даних у таблицях. Фільтри. Інструктаж з БЖД. Практична робота 16. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри
58. Підсумково-узагальнюючий урок з теми "Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора"
59. Розв’язування компетентнісних задач
60. Розв’язування компетентністних задач
61. Розв’язування компетентнісних задач
62. Розв’язування компетентністних задач
63. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів
64. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів
65. Розв’язування компетентністних задач
66. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів
67. Захист проектів
68. Систематизація і узагальнення матеріалу з тем «Текстовий редактор» та «Мультимедіа»
69. Повторення, систематизація і узагальнення матеріалу з теми "Програмування та алгоритми"
70. Повторення, систематизація і узагальнення матеріалу з теми "Табличний процесор". Підсумковий узагальнюючий урок за рік.
71. Орієнтовний комплекс вправ для зняття втоми під час навчання в кабінетах інформатики
72. Інструкція з охорони праці при проведенні занять у кабінеті інформатики та ІКТ навчання
73. Правила техніки безпекив кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
74. Список джерел інформації

Рекомендуємо Вам:

опорні плани-конспекти, контрольні роботи, блок-схеми до уроків з алгебри, геометрії, фізики, електротехніки та основ енергоефективності. (деякі з них в стані розробки).

Економіка Біологія Лекції БЖД Політологія Педагогіка Основи енергоефективності

Розв'язники (розв'язки та пояснення) до задачників із фізики:

№ 1 І. Є. Іродов

№ 2 А. Г. Чертова    А. А. Воробйова

Корисні посилання:

Лекції, конспекти, семінари, посібники та все необхідне для підготовки до іспиту на сайті lectures.7mile.net

Лекції з електротехніки та електроніки

Основи енергоефективності

Математичний аналіз, теорія і приклади

Конструктивні задачі з геометрі

Фізика (теорія)

Анімації з фізики

Рекомендований контент:

Щоб забезпечити вам кращий онлайн-досвід, цей веб-сайт використовує файли cookie.

Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтесь на наше використання файлів cookie Детальніше про cookies

РЕСУРС: fizmat.7mile.net