ЛПР з електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки (ЛПР ТОЕ), теорія ТОЕ

 

Дисципліна «Електротехніка, електроніка, та мікропроцесорна техніка» вивчає основні елементи електричних кіл постійного та змінного струму; основні способи розрахунку електричних та магнітних кіл; основні фізичні процеси, що мають місце під час роботи електротехнічних і електромеханічних пристроїв; будову, принцип дії та призначення основних типів електричних машин; елементи електроніки та мікропроцесорної техніки.

Наведені лабораторні роботи призначені для практичного вивчення функціонування найбільш розповсюджених елементів електричних ланцюгів постійного та змінного струму, а також конструкції та функціональних особливостей електричних машин різних типів.

ЗМІСТ

Загальні відомості щодо виконання лабораторних робіт і техніка безпеки

ЛРП №1 «Активні та пасивні елементи в колах постійного струму».

ЛПР №2 «Розгалужене коло постійного струму».

ЛПР №3 «Коло однофазного синусоїдного струму з послідовним з’єднанням споживачів».

ЛПР №4 «Розгалужене коло синусоїдного струму».

ЛПР №5 «Дослідження однофазного трансформатора».

ЛПР №6 «Дослідження трьохфазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором».

ЛПР №7 «Дослідження генератора постійного струму незалежного збудження».

ЛПР №8 «Дослідження напівпровідникового діода».

ЛПР №9 «Дослідження нереверсивної та реверсивної схем магнітного пускача».

ЛПР №10 «Дослідження конструкції та принципу дії електромеханічних реле часу».

ЛПР №11 «Дослідження конструкції та принципу дії електронних реле часу».

ЛПР №12 «Дослідження архітектури мікроконтролера PIC16F874, організації зберігання й обміну інформацією».

ЛПР №13 «Електричні вимірювання осцилографами та комбінованими контрольно-вимірювальними приборами».

ЛПР №14 «Ознайомлення з будовою, принципом дії, порядком включення в роботу, визначенням показників вимірювань електричних приладів автомобіля».

Список використаних джерел.

ЛПР ТОЕ, теорія ТОЕ

Рекомендований контент:

Щоб забезпечити вам кращий онлайн-досвід, цей веб-сайт використовує файли cookie.

Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтесь на наше використання файлів cookie Детальніше про cookies

РЕСУРС: fizmat.7mile.net