Опорні плани-конспекти, математика 6 кл. РЕСУРС: fizmat.7mile.net

Із цим матеріалом переглядають:

1. Дільники натурального числа. Прості і складені числа.
2. Ознаки подільності чисел.
3. Ознаки подільності натуральних чисел на 2, 5, 10, 3 і 9
4. Степінь натурального числа. Розкладання натурального числа на прості множники.
5. Найбільший спільний дільник кількох чисел.
6. Найменше спільне кратне кількох натуральних чисел.
7. Розв'язування задач.
8. Розв'язування задач.
9. Тематична контрольна робота № 1 за темою «Подільність чисел».
10. Подільність натуральних чисел.
11. Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу.
12. Скорочення звичайних дробів.
13. Скорочення звичайних дробів.
14. Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника.
15. Зведення дробів до НСЗ. Порівняння дробів.
16. Зведення дробів до НСЗ. Порівняння дробів.
17. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.
18. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.
19. Додавання і віднімання цілих і дробових чисел.
20. Додавання і віднімання мішаних чисел.
21. Розв'язування рівнянь і задач.
22. Задачі і рівняння на додавання і віднімання дробів. Порівняння дробів. Основна властивість дробу.
23. Порівняння, додавання і віднімання дробових чисел.
24. Множення звичайних дробів.
25. Множення звичайних дробів.
26. Множення звичайних дробів. Властивості множення.
27. Задачі на множення дробів.
28. Задачі на множення дробів.
29. Взаємно обернені числа.
30. Ділення звичайних дробів.
31. Ділення звичайних дробів.
32. Ділення звичайних дробів.
33. Задачі на ділення дробів. Знаходження числа за його дробом.
34. Задачі на ділення. Знаходження числа за його дробом (відсотками).
35. Перетворення звичайних дробів у десяткові і навпаки.
36. Розв'язування задач на всі дії з дробами.
37. Розв'язування задач на всі дії з дробами.
38. Множення і ділення дробів.
39. Відношення. Властивості відношення.
40. Пропорція, члени пропорції. Основні властивості пропорції.
41. Розв'язування рівнянь на основі властивостей пропорції.
42. Пряма пропорційність. Пропорційні величини.
43. Пряма пропорційна залежність. Розв'язування задач на пропорційний поділ.
44. Обернено пропорційні величини.
45. Відсоткове відношення двох чисел.
46. Відсоткове відношення чисел.
47. Розв'язування текстових задач на відсотки.
48. Розв'язування текстових задач на відсотки (суміші, сплави, відсотковий вміст).
49. Відношення. Пропорції.
50. Відношення і пропорції.
51. Вступ. Випадкові, достовірні та неможливі події.
52. Ймовірність випадкової події. Графічне порівняння шансів.
53. Ймовірність випадкової події. Порівняння імовірності за допомогою перебору варіантів.
54. Ймовірність випадкової події. Обчислення ймовірності.
55. Розв'язування задач.
56. Довжина кола. Число п.
57. Круг. Площа круга.
58. Круговий сектор.
59. Кругові діаграми.
60. Стовпчасті діаграми.
61. Ймовірність випадкової події. Коло, круг. Стовпчасті і кругові діаграми.
62. Ймовірність випадкової події. Коло. Круг. Діаграми.
63. Додатні і від'ємні числа. Число 0.
64. Координатна пряма.
65. Протилежні числа.
66. Цілі числа, раціональні числа.
67. Модуль раціонального числа.
68. Застосування модуля числа. Відстань між точками на координатній прямій.
69. Порівняння раціональних чисел.
70. Порівняння раціональних чисел.
71. Додавання раціональних чисел (з однаковими знаками).
72. Додавання раціональних чисел з різними знаками.
73. Властивості додавання раціональних чисел.
74. Віднімання раціональних чисел.
75. Віднімання раціональних чисел. Властивості віднімання.
76. Віднімання раціональних чисел. Алгебраїчна сума чисел.
77. Розкриття дужок.
78. Розкриття дужок.
79. Раціональні числа; порівняння, додавання та віднімання. Розв'язування вправ.
80. Раціональні числа: додавання і віднімання. Розв'язування вправ.
81. Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел.
82. Множення раціональних чисел з однаковими знаками.
83. Множення двох раціональних чисел з різними знаками.
84. Властивості множення раціональних чисел.
85. Квадрат і куб від'ємного числа.
86. Коефіцієнт.
87. Розподільна властивість множення.
88. Розподільна властивість множення. Зведення подібних доданків.
89. Розподільна властивість множення. Зведення подібних доданків.
90. Ділення раціональних чисел.
91. Ділення раціональних чисел.
92. Ділення раціональних чисел.
93. Множення та ділення раціональних чисел.
94. Ділення раціональних чисел.
95. Множення і ділення раціональних чисел.
96. Рівняння. Основна властивість рівняння.
97. Рівняння. Основна властивість рівняння.
98. Рівняння. Основні властивості рівнянь.
99. Розв'язування лінійних рівнянь з однією змінною.
100. Розв'язування лінійних рівнянь з однією змінною.
101. Розв'язування задач за допомогою рівнянь.
102. Розв'язування задач за допомогою рівнянь.
103. Розв'язування задач за допомогою рівнянь.
104. Розв'язування задач за допомогою рівнянь.
105. Розв'язання задач за допомогою рівнянь.
106. Розв'язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь.
107. Рівняння та їх властивості. Розв'язування задач за допомогою рівнянь.
108. Перпендикулярні прямі.
109. Перпендикулярні прямі.
110. Паралельні прямі.
111. Паралельні прямі. Властивості паралельних прямих.
112. Координатна площина.
113. Координатна площина.
114. Координатна площина.
115. Приклади графіків залежностей між величинами.
116. Графіки залежності між величинами.
117. Графіки залежностей.
118. Координатна площина. Графіки залежності.
119. Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Графіки залежностей.
120. Паралельні і перпендикулярні прямі. Координатна площина.
121. Підсумкове повторення матеріалу за курс 6-го класу.

 

Шаноні колеги! Рекомендуємо Вам:

опорні плани-конспекти, контрольні роботи, блок-схеми до уроків з алгебри, геометрії, фізики, електротехніки та основ енергоефективності. (деякі з них в стані розробки).

Математика 5 кл. Математика 6 кл.

Економіка Біологія Лекції БЖД Політологія Педагогіка Основи енергоефективності

Розв'язники (розв'язки та пояснення) до задачників із фізики:
№ 1 І. Є. Іродов

№ 2 А. Г. Чертова    А. А. Воробйова

Корисні посилання:
Лекції, конспекти, семінари, посібники та все необхідне для підготовки до іспиту на сайті lectures.7mile.net

Лекції з електротехніки та електроніки

Основи енергоефективності

Математичний аналіз, теорія і приклади

Конструктивні задачі з геометрі

Фізика (теорія)

Анімації з фізики

Рекомендований контент:

Щоб забезпечити вам кращий онлайн-досвід, цей веб-сайт використовує файли cookie.

Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтесь на наше використання файлів cookie Детальніше про cookies

РЕСУРС: fizmat.7mile.net