Матеріалознавство в машинобудуванні

РОЗДІЛ 1. МЕТАЛИ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тема 1.1. Вступ

1.1.1. Основні поняття
1.1.2. Історія розвитку металознавства
Тема 1.2. Атомно-кристалічна будова металів
1.2.1. Будова атомів металів
1.2.2. Атомно-кристалічна будова металів
1.2.3. Дефекти кристалічної будови металів
1.2.4. Кристалізація металів
Тема 1.3. Загальні відомості про матеріали та їх властивості
1.3.1. Основні відомості про матеріали та їх властивості
1.3.2. Властивості матеріалів
1.3.3. Методи дослідження матеріалів
1.3.4. Методи випробовування механічних властивостей металів

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ СПЛАВІВ. ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВІ СПЛАВИ
Тема 2.1. Основи теорії сплавів. Діаграми стану сплавів
2.1.1. Характеристика основних видів сплавів
2.1.2. Методика побудови діаграм стану
2.1.3. Правило відрізків
2.1.4. Залежність між властивостями сплаву і типом діаграм
Тема 2.2. Діаграма стану Ферум — Карбон
2.2.1. Діаграма залізовуглецевих сплавів
2.2.2. Характеристика компонентів, фаз і структурних складових діаграми
2.2.3. Характеристика основних залізовуглецевих сплавів
Тема 2.3. Вуглецеві сталі
2.3.1. Вплив вуглецю і домішок на структуру та властивості сталі
2.3.2. Класифікація вуглецевих сталей
2.3.3. Основні вимоги до вуглецевих сталей
Тема 2.4. Промислові чавуни
2.4.1. Характеристика чавунів
2.4.2. Класифікація чавунів
2.4.3. Маркування чавунів і їх застосування
2.4.4. Мікроструктура і властивості чавунів
Тема 2.5. Леговані сталі
2.5.1. Вплив легуючих елементів на перетворення і властивості сталі
2.5.2. Класифікація і маркування легованих сталей
2.5.3. Конструкційні леговані сталі
2.5.4. Інструментальні сталі

РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
Тема 3.1. Загальні відомості про обробку металів

3.1.1. Загальні відомості про обробку металів
Тема 3.2. Теорія термічної обробки металів
3.2.1. Загальні відомості про термообробку металів і сплавів
3.2.2. Фазові перетворення, що відбуваються при нагріванні негартованої сталі (аустенітизація)
3.2.3. Процеси, що відбуваються при охолодженні залізовуглецевих сплавів з аустенітного стану
3.2.4. Процеси, що відбуваються при нагріванні гартованої сталі (відпуск)
3.2.5. Загальні відомості відносно впливу термічної обробки на властивості сталі
Тема 3.3. Технологія термічної обробки
3.3.1. Практичні проблеми гартування та відпуску сталі
3.3.2. Види відпалу сталі. Нормалізація
3.3.3. Особливості термічної обробки чавунів
3.3.4. Види браку при термічній обробці, методи запобігання та виправлення
3.3.5. Загальні поняття про обладнання термічних цехів
Тема 3.4. Поверхневе зміцнення металів і сплавів
3.4.1. Поверхневе гартування металів і сплавів
3.4.2. Хіміко-термічна обробка
3.4.3. Нові види хіміко-термічної й термічної обробки металів

РОЗДІЛ 4. КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ
Тема 4.1. Загальні відомості про кольорові метали та сплави

4.1.1. Загальні відомості про кольорові метали та сплави
Тема 4.2. Алюміній та його сплави
4.2.1. Властивості алюмінію та його сплавів
4.2.2. Деформівні алюмінієві сплави
4.2.3. Ливарні алюмінієві сплави
4.2.4. Спечені алюмінієві сплави
4.2.5. Термічна обробка сплавів алюмінію
Тема 4.3. Мідь та її сплави
4.3.1. Властивості міді та її сплавів
4.3.2. Латуні
4.3.3. Бронзи
4.3.4. Сплави міді з нікелем
Тема 4.4. Титан, магній та їх сплави
4.4.1. Властивості титану та його сплавів
4.4.2. Промислові сплави титану. Термічна обробка сплавів титану
4.4.3. Магній та його сплави
Тема 4.5. Виробництво та застосування порошкових сплавів. Тверді сплави
4.5.1. Відомості про технологію порошкової металургії
4.5.2. Виробництво матеріалів і виробів із порошків
4.5.3. Тверді сплави
Тема 4.6. Підшипникові матеріали
4.6.1. Види антифрикційних сплавів
4.6.2. Бабіти
4.6.3. Кольорові підшипникові матеріали
4.6.4. Антифрикційні чавуни

РОЗДІЛ 5. НЕМЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ

Тема 5.1. Абразивні матеріали

5.1.1. Загальна характеристика абразивних матеріалів

5.1.2. Природні та штучні абразиви

5.1.3. Застосування абразивів для обробки сплавів

Тема 5.2. Мастильні й охолодні речовини

5.2.1. Класифікація мастильних матеріалів

5.2.2. Мастилa

5.2.3. Тверді та пластичні мастильні матеріали

5.2.4. Мастильно-охолодні рідини

Тема 5.3. Прокладні, ущільнювальні та допоміжні матеріали

5.3.1. Загальні вимоги

5.3.2. Гумові матеріали

5.3.3. Пароніт, азбест, папір, картон, повсть, лакофарбові матеріали, клеї, герметики

5.3.4. Мийні сполуки: їх властивості та застосування

Тема 5.4. Пластмаси та їх властивості

5.4.1. Загальна характеристика пластмас

5.4.2. Термореактивні пластмаси

Тема 5.5. Композитні матеріали

5.5.1. Основні відомості про композитні матеріали

5.5.2. Дисперснозміцнені МКМ

5.5.3. Волоконні МКМ

5.5.4. ПКМ з порошкоподібним зміцнювачем

РОЗДІЛ 6. ДОДАТКИ
Тема 6.1. Біографії вчених

6.1.1. Аносов Павло Петрович (1799—1851)
6.1.2. Гуляєв Олександр Павлович (1908—1998)
6.1.3. Курнаков Микола Семенович (1860—1941)
6.1.4. Ломоносов Михайло Васильович (1711—1765)
6.1.5. Менделєєв Дмитро Іванович (1834—1907)
6.1.6. Чернов Дмитро Костянтинович (1839—1921)
Тема 6.2. Поширення елементів у земній корі
6.2.1. Поширення елементів у земній корі
Тема 6.3. Умовні позначення легуючих елементів
6.3.1. Умовні позначення легуючих елементів
Тема 6.4. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва
6.4.1. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва
Тема 6.5. Метали в періодичній системі елементів за класифікацією О. П. Гуляєва
6.5.1. Лужноземельні метали
6.5.2. Легкі метали
6.5.3. Тугоплавкі метали
6.5.4. Легкоплавкі метали
6.5.5. Рідкоземельні метали
6.5.6. Благородні метали
6.5.7. Уранові метали
6.5.8. Метали групи заліза
Тема 6.6. Загальні відомості про благородні метали
6.6.1. Золото
6.6.2. Срібло
6.6.3. Платина
6.6.4. Паладій
6.6.5. Родій
6.6.6. Іридій і осмій
6.6.7. Рутеній
6.6.8. Властивості благородних металів
6.6.9. Маркування та застосування благородних металів
6.6.10. Маркування та застосування сплавів благородних металів
Тема 6.7. Сучасні твердоміри
6.7.1. Універсальний мікро/макротвердомір DURAMIN-A300
Тема 6.8. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів
6.8.1. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Рекомендований контент:

Щоб забезпечити вам кращий онлайн-досвід, цей веб-сайт використовує файли cookie.

Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтесь на наше використання файлів cookie Детальніше про cookies

РЕСУРС: fizmat.7mile.net