Для опису руху (зміни положення тіла в просторі з часом) необхідно мати спосіб задання просторового положення тіла і засоби вимірювання інтервалів часу. Для задання положення тіла в просторі необхідно вибрати яке-небудь матеріальне тіло (тіло відліку) і через одну з його точок (точку відліку) провести три взаємно перпендикулярні прямі (осі координат) з відкладеним масштабом для виміру відстаней. Описана сукупність зветься системою координат. Додавання до системи координат приладу для виміру часу (годинник) перетворює її в систему відліку.