Якщо у системі матеріальних точок не відбувається внутрішніх взаємодій, то повна енергія такої системи і повний імпульс є величини адитивні, тобто:

.

Якщо ж окремі частинки взаємодіють між собою, то повна енергія системи може бути записана так: , де U – потенціальна енергія взаємодії частинок. Але в релятивіській динаміці потенціальна енергія в кожний момент часу визначається конфігурацією частинок системи, зміна ж конфігурації повинна миттєво зумовити зміну потенціальної енергії. А це суперечить другому постулату Ейнштейна, бо миттєвої передачі взаємодій бути не повинно, оскільки швидкість – величина скінчена.

Тому в цілому: для замкнутої системи невзаємодіючих частинок релятивістська енергія залишається постійною, а закон збереження енергії водночас є і законом збереження маси.

Як бачимо – це не так, як у класичній теорії.

Порівнюючи /10/ та /11/ , одержимо: .

Враховуючи залежність маси від швидкості, маємо:

/12/ – залежність між повною енергією частинки та імпульсом в СТВ.