Як уже зазначалось, спостереження за обертанням площини коливань маятника Фуко дають безпосередній доказ обертання Землі навколо власної осі.

Внаслідок коріолісової сили, зумовленої обертанням Землі, у річках, що течуть у північній півкулі, більше підмитий правий берег, а у тих, що течуть в південній півкулі – лівий. Під дією коріолісової сили зміщуються морські течії, вітри.

Навіть при вільному падінні тіл зі значної висоти слід враховувати дію коріолісової сили, яка спричинює відхилення від прямолінійного руху. Снаряд, випущений із гармати на північ, відхиляється на схід, а випущений на південь – відхиляється на захід. Якщо снаряд випускати вздовж екватора на захід, то він буде „прижиматись” силою Коріоліса до землі, якщо постріл зробити не схід – то снаряд навпаки буде підніматись вгору.