Теплова машина уявляє собою пристрій, який багатократно здійснює деякий цикл, результатом якого є перетворення теплової енергії в механічну роботу. Причому ця робота повинна бути позитивною. Тоді її можна використати і машина буде корисною.

Всяка теплова машина складається із трьох невід’ємних частин (рис.6.29):

1) нагрівника з температурою Т1, як джерела теплової енергії;

2) робочого тіла, як носія енергії і посередника між тепловою і механічною енергіями;

3) холодильника.

Необхідність перших двох частин не викликає сумніву, а третьої, холодильника, потребує обґрунтування. Доведемо необхідність холодильника, тобто необхідність викидання певної кількості теплоти в холодильник, як правило оточуюче середовище. При розширенні газу він виконує певну позитивну роботу. Щоб машина працювала відносно довго, робоче тіло необхідно повернути в початковий стан, затративши на це меншу роботу. Тільки тоді А>0 і машина буде корисною. Отже зворотний процес стискування робочого тіла повинен пройти нижче, ніж прямий (рис.6.28,б), а значить при нижчій, ніж прямий, температурі (див. рис.6.2). При стискуванні газ нагрівається. Щоб знизити його температуру, необхідно відбирати частину тепла і викидати в холодильник.

Таким чином, ми впевнились, що неможлива теплова машина, яка б повністю перетворювала всю теплоту в роботу. Така машина називається вічним двигуном другого роду і він нгеможливий. В цьому полягає суть другого начала термодинаміки.

 

Слід зауважити, що процес, при якому все тепло перетворюється в роботу є – це ізотермічний процес. Але ж для роботи теплової машини необхідно проводити замкнутий процес, тобто цикл.

Знайдемо вираз для ККД ( η ) теплової машини. На основі закону збереження енергії робота

      ,                                  (6.58)

а затрачена енергія дорівнює Q1.

За означенням ККД – це відношення корисної роботи до затраченої енергії

.               (6.59)

 

ккдЗвернемо увагу, що ККД завжди менший одиниці.

   Холодильна машина, це пристрій, призначенням якого є відбирання тепла від холодного тіла і передача його більш гарячому, тобто охолодження холоднішого тіла. Ця машина працює по оберненому циклу теплової машини (рис.6.30).

Корисним результатом роботи холодильної машини є відібране тепло Q2, на що витрачається робота  .

Ефективність роботи холодильної машини характеризує відношення забраної кількості теплоти Q2  до роботи А, тобто холодильний коефіцієнт

.                  (6.60)

 

Звернемо увагу, що холодильний коефіцієнт .

 Він може приймати будь-яке значення, як менше так і більше одиниці. Чим більший холодильний коефіцієнт, тим ефективніша холодильна машина. Але ККД циклу холодильної машини знаходиться за виразом (6.59), як і теплової машини