Дифузія – це перехід молекул із місць з більшою концентрацією в місця з меншою концентрацією. Отже, необхідною умовою дифузії є наявність градієнта концентрації (густини). Молекули переходять за рахунок хаотичного теплового руху із шарів з більшою концентрацією молекул в шари з меншою концентрацією. При цьому вони переносять власну масу. Знайдемо потік маси М, тобто масу, яка переноситься через площадку ∆S за одиницю часу (рис.6.17).

Кількість молекул, які переходять через площадку ∆S після останнього зіткнення зліва направо і навпаки дорівнюють:

 

дифузія ,   .

 

 

Тоді за час ∆t вільного пробігу перенос маси буде дорівнювати

 

.

Потік маси

 

     (6.35)

 

     Рівняння (6.35) називається рівнянням дифузії, або першим законом Фіка.

Коефіцієнт дифузії        .