Англійський фізик Дж. Дальтон (1766-1844) 1801-1803 р. експериментально встановив закон, який носить його ім’я (закон Дальтона): загальний тиск суміші хімічно не взаємодіючих газів дорівнює сумі парціальних тисків.

Парціальнийтиск– це тиск кожного газу, який встановлюється, коли в посудині знаходиться тільки цей газ, а інші відкачані.

               .                          (6.6)

 

Одержимо рівняння стану для суміші газів. Запишемо із рівняння Клапейрона-Менделєєва (6.5) парціальні тиски:

,    ,...,   .

 

Загальний тиск знайдемо по закону (6.6) Дальтона

, (6.7)

де молярна маса суміші газів     (6.8)

 

Таким чином рівняння стану для суміші має такий же вид, як і (6.5) для одного газу, якщо замінити масу і молярну масу значеннями для суміші

      .            (6.9)