МАТЧВОРК - ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУЮВАННЯ ІЗ СІРНИКІВ

Предмет "ТЕХНОЛОГІЇ"

ПОПЕРЕДНЯ   ЗМІСТ   НАСТУПНА

Тема 4. Технологія конструювання із сірників. Об’ємні вироби із сірників. Практична робота «Виготовлення моделі колодязя»

Цілі:

·навчальна: ознайомлення учнів з особливостями виготовлення об’ємних виробів із сірників, формування уміння виготовляти об’ємні вироби, що складаються з декількох деталей;

·розвивальна: розвиток просторової уяви, конструкторських здібностей, творчого мислення;

·виховна: виховання працелюбності, поваги до народних традицій та звичаїв.

Обладнання, матеріали та наочність: картки-завдання «Що я знаю про сірники?», інструкційні карти, зразки моделей колодязів із дахом та без даху, підкладні дощечки, ножі, підставки для пензликів, пензлики, пінцети, клей, сірники, зубочистки, нитки.

Об’єкт праці: об’ємний виріб «Колодязь».

Міжпредметні зв’язки: народознавство, література (усна народна творчість).

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Перевірка наявності учнів; підготовленості їх до уроку, наявності робочого одягу. Учитель нагадує учням відоме висловлювання: «Розум дитини знаходиться на кінчиках її пальців», та пропонує динамічну фізкультхвилинку з метою активізації розумової діяльності.

Вправа «Піаніно». Під мелодію зі змінним темпом пальцями рук імітувати гру на піаніно.

Вправа «Ритмічна». Клацати пальцями рук, створюючи певний ритм.

Вправа «Енергетична». Скласти долоні рук, торкаючись тільки кінчиками пальців (лікті підняти до рівня плечей), стиснути декілька разів долоні до отримання приємного відчуття тепла.

ІІ. Виявлення знань та вмінь учнів

Учитель висловлює сподівання, що тепер учні зможуть швидко й правильно дати правильні відповіді на запропоновані питання

«Що я знаю про сірники?» (Завдання по картках.)

Картка № 1

1. Перші сірники, схожі на сучасні, з’явилися в:

а) Японії; б) Росії;

в) Англії; г) Німеччині.

2. Для виготовлення сірників використовують такі породи деревини:

а) дуб; б) липа;

в) бук; г) тополя.

3. Перше підприємство з виробництва сірників у царській Росії було відкрито 1837 року:

а) у Києві; б) у Петербурзі;

в) у Ризі; г) у Пінську.

4. «Безпечні» сірники дістали назву:

а) мисливські;

б) англійські;

в) шведські;

г) бельгійські.

5. Запалювальні сірники є:

а) всюди запальні;

б) сигнальні;

в) безпечні;

г) штормові.

Картка № 2

1. Перші сірники, схожі на сучасні, з’явилися:

а) у першій половині ХІХ ст.;

б) у кінці ХVІІІ ст.;

в) на початку ХХ ст.;

г) у середині ХІХ ст.

2. Для виготовлення сірників використовують такі породи деревини:

а) осика; б) горіх;

в) сосна; г) ясень.

3. Основним центром виробництва сірників в Україні 1850 р. був:

а) Київ; б) Чернігів;

в) Львів; г) Рівне.

4. «Безпечні» сірники є:

а) картонні; б) металеві;

в) дерев’яні; г) пластмасові.

5. Основні види сучасних сірників такі:

а) воскові; б) спеціальні;

в) короткі; г) безпечні.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

У ч и т е л ь. Пропоную вам відгадати загадку:

«Серед села стоїть бочка, хто хоче, той нап’ється». (Колодязь)

— Що, на вашу думку, називають «бочкою» у цій загадці? (Зруб колодязя)

— А які ще ви знаєте загадки про колодязь? (Маленьке озеро, а дна не видно. Стоїть копитце, повне водиці.)

ІV. Мотивація навчальної діяльності учнів

У ч и т е л ь. Вода, за віруваннями давніх українців, перебувала під впливом надприродних сил. Щоб нечисть не могла зіпсувати дорогоцінну вологу, її потрібно було надійно захистити. Турбота про чисту здорову воду щодня — одна з перших турбот селянина. «Який поріг, така і господарка, який колодязь, такий і господар», — говорили в давнину.

Найчастіше для підземної води будували зруб із міцних дерев’яних колод. Часто над зрубом улаштовували дах або навіть ставили бесідки, прикрашені дранковим сплетінням, химерною різьбою, півниками.

Якщо придивитися ближче, то сірник і справді нагадує дерев’яну колоду в мініатюрі. Отже, сірники можна використати для виготовлення моделі колодязя. Будуючи модель колодязя, ви немов повернетесь у давнину та будете почуватися, немов майстри колодязники, які турбувалися про збереження і спокій підземної води.

V. Повідомлення теми уроку

У ч и т е л ь. Знайомлячись із технологією конструювання із сірників, ми переходимо до виготовлення об’ємних виробів способом склеювання. Наступний ваш виріб — це модель колодязя.

VІ. Визначення завдань для учнів на урок

Учні повинні:

навчитися виготовляти об’ємні вироби, що складаються з декількох деталей.

VІІ. Осмислення учнями змісту та послідовності дій

За будь-яке діло берись уміло.

Народна мудрість

Учні опрацьовують зміст інструкційної карти «Колодязь» і пропонують раціональний варіант розподілу роботи та послідовності дій.

VIIІ. Формування умінь і навичок учнів

Практична робота «Виготовлення моделі колодязя»

Де хотіння — там уміння.

Народна мудрість

1 Аналіз завдань практичної роботи

Опрацювавши зміст технологічної карти, учні виконують завдання згідно з обраним варіантом розподілу праці.

Перший варіант (учні працюють у парі) Один учень відбирає сірники та відрізає у них головки.

Другий учень у цей час починає склеювати зруб колодязя (п. 1-3). Поки зруб просихає, виготовляють стійки (п. 4) та коловорот (п. 7). Потім учні разом прикріплюють стійки та встановлюють коловорот (п. 5, 6, 8). Далі один із учнів закріплює «опору» та «балки» (п. 9, 10, 11), а інший склеює схили даху у вигляді настилу, ширина якого дорівнює довжині похилих «балок». Виготовлений у такий спосіб дах учні приклеюють до «балок» (п. 12).

Другий варіант (учні працюють окремо) Виготовляють модель колодязя без даху. Кожен учень самостійно підготовляє для роботи сірники (відбирає їх та відрізає головки), склеює зруб колодязя (п. 1-3). Поки зруб просихає, виготовляє стійки (п. 4) та коловорот (п. 7). Потім учень прикріплює стійки та встановлює коловорот (п. 5, 6, 8).

2 Забезпечення необхідними інструментами та матеріалами

Учні готують для роботи підкладні дощечки, ножі, підставочки для пензликів, пензлики, пінцети, сірники, клей, зубочистку, нитки.

3 Правила безпечної праці, організація робочого місця та санітарно-гігієнічні вимоги

під час виконання завдань практичної роботи

Дотримання правил безпечної праці під час роботи з ріжучими інструментами (ножем) (див. додаток 1), правил організації робочого місця (див. додаток 5).

На дошці — плакат:

«Ваші руки працьовиті, спритні і талановиті.

Лад, порядок вони знають, звично речі розкладають: Все для правої — праворуч, все для лівої — ліворуч».

4 Самостійне виконання завдань практичної роботи

Учні виконують завдання за інструкційною карткою «Виготовлення об’ємного виробу із сірників «Колодязь».

Інструкційна карта «Виготовлення об’ємного виробу із сірників ”Колодязь“»

Рис 01-04 талица

Рис 02-04 таблица

Рис 03-04 таблица

Найздоровіша й найсмачніша та вода, яка схована у колодязній споруді.

5 Контроль учителя з метою виявлення недоліків у знаннях та вміннях учнів

1-й обхід: перевірка правильності організації робочого місця на початку роботи.

2-й обхід: перевірка правильності дотримання технічних умов.

3-й обхід: перевірка правильності проведення самоконтролю.

6 Поточний інструктаж

7 Самоконтроль та взаємоконтроль учнів

8 Підбиття підсумків практичної роботи

Демонстрування кращих робіт.

Аналіз недоліків у результатах роботи та шляхи їх усунення.

Оцінювання результатів практичної роботи.

Х. Рефлексія

Рефлексійне анкетування

  1.Яку мету я ставив перед собою сьогодні?

2. Що зробив?

3. Чи досягнув поставленої мети?

4. Що вдалося, а що — ні?

5. Чи почерпнув із цього уроку щось корисне для себе?

6. Чи застосовуватиму набуті знання і навички в майбутньому?

ХІ. Мотивація оцінок за урок, виставлення їх у журнал, щоденники

ХІІ. Домашнє завдання

Повторити тему «Етапи та стадії навчального проектування».

ХІІІ. Прибирання робочого місця

Джерела інформації:

Хатько Л. І., Шушкевич А. Ф.

Усі уроки технологій. 10–11 класи. Варіативний модуль.— Х. : Вид. група «Основа», 2013. — 335, [1] c. : іл., табл. — (Серія «УСІ уроки»).

ІЗ ЦИМИ МАТЕРІАЛАМИ ШУКАЮТЬ:

2. Технологія конструювання із сірників. Види виробів із сірників. Практична робота «Виготовлення деталей Панно “Трояндочки”»
3. Технологія конструювання із сірників. Вироби з використанням природного матеріалу. Практична робота «Виготовлення панно “Трояндочки”»
Розділ II.Проектування та виготовлення виробів із сірників
5. Проектування та виготовлення виробів із сірників. Організаційно-підготовчий етап. Постановка проблеми. Практична робота «Пошук та систематизація інформації»
6. Вибір та обґрунтування теми проекту. Практична робота «Вибір та обґрунтування теми проекту. Планування проектної діяльності»
7. Тема. Конструкторський етап. Художнє конструювання. Практична робота «Створення клаузури виробу»

ОБЕРІТЬ РОЗДІЛ

Рекомендований контент:

Щоб забезпечити вам кращий онлайн-досвід, цей веб-сайт використовує файли cookie.

Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтесь на наше використання файлів cookie Детальніше про cookies

РЕСУРС: fizmat.7mile.net