МАТЧВОРК - ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУЮВАННЯ ІЗ СІРНИКІВ

Предмет "ТЕХНОЛОГІЇ"

ПОПЕРЕДНЯ   ЗМІСТ   НАСТУПНА

Розділ III Презентація та оцінювання результатів проектної діяльності..

Тема 15 Компонування портфоліо проекту. Практична робота «Корекція конструкторської та технологічної документації».

Цілі:

·     навчальна: ознайомлення учнів зі змістом та порядком оформлення портфоліо, формування умінь і навичок компонування портфоліо та роботи з конструкторськотехнологічною документацією;

·     розвивальна: розвиток здатності до самоконтролю й самооцінювання.

·     виховна: виховання свідомого та відповідального ставлення до роботи; старанності, навичок культури праці.

Обладнання, матеріали та наочність: словничок термінів, зразки портфоліо учнівських проектів, пам’ятка для учнів «Зміст портфоліо», ПК, паперові смужки трьох кольорів.

Об’єкт праці: пояснювальна записка проекту.

Міжпредметні (внутрішньо предметні) зв’язки: технологія (проектна діяльність).

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Перевірка наявності учнів; підготовленості їх до уроку, з’ясування рівня емоційної готовності до роботи.

Вправа «Кольорові смужки»

Кожен учень, у залежності від свого настрою, обирає одну з трьох паперових смужок:

червона — впевнений у собі, готовий активно працювати;

жовтогаряча — спокійний, готовий до роботи;

жовта — тривожний, невпевнений у вдалій роботі.

Смужки, які обрали учні, прикріплюють до дошки вздовж паперового або намальованого кола. Учитель ставить питання: «Із чим асоціюється отримане зображення?» (Сонце з промінцями)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Уч и т е л ь. Зараз ви мали справу із зображенням, яке викликало зорову асоціацію. Пропоную вам продовжити асоціювати, тобто поєднувати поняття в думках, виконуючи вправу «Асоціації на папері». Учні отримують папірці з вертикально записаним поняттям, яке вони мають опрацювати (Проект). Потрібно записати асоціації, які це поняття викликає. Обов’язковою умовою є те, щоб ці слова мали спільні з основним поняттям літери. (Кросворд)

Рис 01-15 кросворд

Кожен учень (або група учнів) створює свій варіант асоціацій. Для зручності можна використовувати «Словничок термінів» (див. додаток 10). Коли завдання виконане, учитель пропонує учням відібрати з наведених асоціацій поняття «портфоліо» і «презентація» та пояснити їх.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

У ч и т е л ь. Як ви вважаєте, чому саме ці асоціації було обрано для обговорення? (Портфоліо використовують для того, щоб ширше розкрити уявлення про проект (виріб). Портфоліо відображає результати всіх етапів роботи над проектом. Також портфоліо використовують під час презентації (захисту) проекту.)

ІV. Повідомлення теми уроку

Уч и т е л ь. Час приділити увагу портфоліо (проектній папці), яке відображатиме ваш досвід, що накопичувався впродовж усієї роботи над проектом. Тема уроку — «Компонування портфоліо проекту».

V. Визначення завдань для учнів на урок

Учні повинні:

пригадати відомості про зміст та порядок оформлення портфоліо;

набути навички компонування портфоліо.

VІ. Вивчення нового матеріалу

У ч и т е л ь. Портфоліо (від франц. рorter — «викладати», «формувати», «нести» і folio — «лист», «сторінка») — досьє, зібрання досягнень, фіксація успіхів. Поняття «портфоліо» прийшло із Західної Європи XV–XVI ст. В епоху Відродження архітектори пропонували замовникам ескізи своїх будівельних проектів в особливій папці, яку називали «портфоліо».

Портфоліо (проектна папка) відображає щонайменше результати всіх етапів роботи над проектом. У ній накопичують усі робочі матеріали, знайдені в Інтернеті або в літературних джерелах зразки, інформацію про досліджувану проблему, робочі записи чи замальовки, теоретичну частину проекту у вигляді рефератів, обґрунтування проблеми тощо. Портфоліо відображає хід індивідуальної роботи учня або проектної групи. Важливим тут є не стільки те, що з допомогою портфоліо можна презентувати зовнішній результат, тобто продукт, отриманий у процесі роботи над проектом, скільки саму роботу, і в тому числі її внутрішній результат.

VIІ. Формування умінь і навичок учнів

Практична робота «Корекція конструкторської та технологічної документації»

1 Аналіз завдань практичної роботи

Учням потрібно відкорегувати конструкторську й технологічну документацію та скомпонувати портфоліо проекту (в паперовому або електронному вигляді).

2 Забезпечення необхідними інструментами та матеріалами

Під час роботи використовують зразки портфоліо учнівських проектів, пам’ятку для учнів «Зміст портфоліо», раніше підготовлені частини пояснювальної записки, додаткові матеріали (друковані або на електронних носіях). За необхідністю використовують ПК.

3 Правила безпечної праці, організація робочого місця та санітарно-гігієнічні вимоги під час виконання завдань практичної роботи:

Дотримання правил безпечної праці під час використання ПК (див. додаток 4), виконання зорової гімнастики (див. додаток 7).

4 Самостійне виконання завдань практичної роботи

Учні виконують завдання за пам’яткою для учнів «Зміст портфоліо» (див. Додатковий матеріал до уроку).

5 Поточний інструктаж

1-й обхід: перевірка правильності організації робочого місця, дотримання правил безпечної праці та правильної пози під час роботи.

2-й обхід: перевірка правильності виконання завдання.

6 Підбиття підсумків практичної роботи

Аналіз недоліків у результатах роботи та шляхи їх усунення.

Оцінювання результатів практичної роботи.

VIII. Рефлексія

Рефлексійне анкетування

На заняттях із технологій під час розробки проекту я:

1. Дізнався ___________________________________________

2. Зрозумів ___________________________________________

3. Навчився __________________________________________

4. Я не вмів, а тепер умію _______________________________

5. Надалі я хочу _______________________________________

IХ. Мотивація оцінок за урок, виставлення їх у журнал,

щоденники

Х. Домашнє завдання

Обрати форму презентації проекту (прес-конференція, репортаж, відеозвіт, мультимедійна презентація, відеофільм тощо).

Підготуватися до презентації.

ХІ. Прибирання робочого місця

Джерела інформації:

Хатько Л. І., Шушкевич А. Ф.

Усі уроки технологій. 10–11 класи. Варіативний модуль.— Х. : Вид. група «Основа», 2013. — 335, [1] c. : іл., табл. — (Серія «УСІ уроки»).

ІЗ ЦИМИ МАТЕРІАЛАМИ ШУКАЮТЬ:

11. Виготовлення деталей виробу. Практична робота «Виготовлення деталей елементів композиції. З’єднання елементів виробу між собою»
12. Виготовлення елементів композиції. Практична робота «Виготовлення додаткових елементів композиції»
13. Остаточна обробка виробу. Практична робота «Оздоблювальні роботи. Оцінка якості виробу»
14. Заключний етап проектної діяльності. Практична робота «Економічний аналіз проекту. Розробка реклами»

Розділ III Презентація та оцінювання результатів проектної діяльності..
16. Презентація виготовленого виробу. Практична робота «Презентація та самооцінка виробу»
ОБЕРІТЬ РОЗДІЛ

Рекомендований контент:

Щоб забезпечити вам кращий онлайн-досвід, цей веб-сайт використовує файли cookie.

Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтесь на наше використання файлів cookie Детальніше про cookies

РЕСУРС: fizmat.7mile.net